Thêm dữ liệu có cấu trúc vào tin tuyển dụng

Đăng lúc: Thứ ba - 21/06/2022 17:20 - Người đăng bài viết: admin
Thêm dữ liệu có cấu trúc vào tin tuyển dụng

Kết nối các tin tuyển dụng của bạn

Có hai tùy chọn đơn giản để đảm bảo công việc của bạn xuất hiện trên Google.
 
Biểu tượng bắt đầu
 
Tôi đăng hoặc tổng hợp các công việc trên trang web của mình
Các nhà cung cấp ATS, hội đồng việc làm và nhà tuyển dụng có thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc tin tuyển dụng để tích hợp trực tiếp với Google. Bạn sẽ cần chỉnh sửa HTML của tin tuyển dụng. Sau khi thiết lập, Google tiếp tục tạo các công việc mới khi bạn thêm chúng. Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu dưới đây sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình này.
 
Bắt đầu
Tôi sử dụng bên thứ ba để đăng việc làm
Kiểm tra xem liệu nhà cung cấp việc làm của bạn đã tham gia vào trải nghiệm tìm kiếm việc làm trên Google hay chưa.

Bạn có thể cải thiện trải nghiệm tìm kiếm việc làm bằng cách thêm dữ liệu có cấu trúc JobPosting vào trang web tuyển dụng của mình. Việc thêm dữ liệu có cấu trúc giúp các tin tuyển dụng của bạn đủ điều kiện để xuất hiện trong một tính năng đặc biệt dành cho người dùng trong kết quả của Google Tìm kiếm. Bạn cũng có thể tích hợp với Google bằng cách sử dụng trang web việc làm của bên thứ ba.

Ví dụ về tin tuyển dụng trong kết quả tìm kiếm

Đối với nhà tuyển dụng và chủ sở hữu trang web nội dung việc làm, tính năng này mang lại nhiều lợi ích:

 • Kết quả giàu tính tương tác hơn: Các tin tuyển dụng của bạn có thể đủ điều kiện xuất hiện trong tính năng tìm kiếm việc làm trên Google, kèm theo biểu tượng, bài đánh giá, thông tin xếp hạng và thông tin chi tiết về việc làm của bạn.
 • Thêm nhiều ứng viên có động lực hơn: Trải nghiệm người dùng mới cho phép người tìm việc lọc việc làm theo nhiều tiêu chí, chẳng hạn như địa điểm làm việc hoặc chức danh công việc. Nhờ vậy, bạn sẽ tăng khả năng thu hút được đúng những ứng viên đang tìm công việc đó.
 • Tăng cơ hội khám phá và chuyển đổi: Người tìm việc sẽ có một kênh mới để tương tác với tin tuyển dụng của bạn và nhấp vào trang web của bạn.

Dữ liệu có cấu trúc là một định dạng chuẩn để cung cấp thông tin về một trang và phân loại nội dung trên trang. Nếu mới làm quen với dữ liệu có cấu trúc, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của dữ liệu có cấu trúc.

Sau đây là thông tin tổng quan về cách xây dựng, kiểm tra và phát hành dữ liệu có cấu trúc. Để xem hướng dẫn từng bước về cách thêm dữ liệu có cấu trúc vào một trang web, hãy tham khảo lớp học lập trình về dữ liệu có cấu trúc.

 1. Đảm bảo rằng chế độ cài đặt về mức tải trên máy chủ lưu trữ của bạn cho phép thu thập dữ liệu thường xuyên.
 2. Nếu cùng một tin tuyển dụng trên trang web của bạn có nhiều bản sao nằm tại nhiều URL, hãy nêu rõ URL chính tắc trên mỗi trang trùng lặp.
 3. Thêm các thuộc tính bắt buộc và nên có. Tùy theo định dạng bạn đang sử dụng, hãy tìm hiểu nơi chèn dữ liệu có cấu trúc trên trang.
 4. Tuân thủ nguyên tắc kỹ thuật và chính sách nội dung về tin tuyển dụng.
 5. Xác thực mã của bạn bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể xem trước cách dữ liệu có cấu trúc hiển thị trên Google Tìm kiếm.
 6. Triển khai một vài trang có chứa dữ liệu có cấu trúc và sử dụng Công cụ kiểm tra URL để kiểm tra cách Google nhìn thấy trang. Hãy đảm bảo rằng Google có thể truy cập trang của bạn và bạn không chặn trang bằng tệp robots.txt, thẻ noindex hoặc yêu cầu đăng nhập. Nếu trang có vẻ không gặp vấn đề nào, bạn có thể yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu đối với các URL này.
 7. Thông báo cho Google bằng cách thực hiện một trong các hành động sau:
  • Sử dụng API Lập chỉ mục để thông báo cho Google về một URL mới cần thu thập dữ liệu hoặc về nội dung mới cập nhật tại một URL.
  • Nếu bạn không sử dụng API lập chỉ mục, hãy gửi sơ đồ trang web mới cho Google bằng cách gửi yêu cầu GET đến URL sau:
   http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap

   Ví dụ:

   http://www.google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.xml

   Chúng tôi nhập toàn bộ sơ đồ trang web và thu thập lại dữ liệu đối với các trang mà thời gian lastmod ở mốc gần đây hơn so với thời điểm các trang đó được thu thập dữ liệu lần cuối.

Sau đây là ví dụ về một tin tuyển dụng riêng lẻ sử dụng mã JSON-LD.

 

<html>  <head>    <title>Software Engineer</title>    <script type="application/ld+json">    {      "@context" : "https://schema.org/",      "@type" : "JobPosting",      "title" : "Software Engineer",      "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",      "identifier": {        "@type": "PropertyValue",        "name": "Google",        "value": "1234567"      },      "datePosted" : "2017-01-18",      "validThrough" : "2017-03-18T00:00",      "employmentType" : "CONTRACTOR",      "hiringOrganization" : {        "@type" : "Organization",        "name" : "Google",        "sameAs" : "http://www.google.com",        "logo" : "http://www.example.com/images/logo.png"      },      "jobLocation": {      "@type": "Place",        "address": {        "@type": "PostalAddress",        "streetAddress": "1600 Amphitheatre Pkwy",        "addressLocality": "Mountain View",        "addressRegion": "CA",        "postalCode": "94043",        "addressCountry": "US"        }      },      "baseSalary": {        "@type": "MonetaryAmount",        "currency": "USD",        "value": {          "@type": "QuantitativeValue",          "value": 40.00,          "unitText": "HOUR"        }      }    }    </script>  </head>  <body>  </body></html>

Sau đây là ví dụ về một tin tuyển dụng về Việc làm tại nhà bằng mã JSON-LD.

 

<html>  <head>    <title>Software Engineer</title>    <script type="application/ld+json">    {      "@context" : "https://schema.org/",      "@type" : "JobPosting",      "title" : "Software Engineer",      "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",      "identifier": {        "@type": "PropertyValue",        "name": "Google",        "value": "1234567"      },      "datePosted" : "2017-01-18",      "validThrough" : "2017-03-18T00:00",      "applicantLocationRequirements": {        "@type": "Country",        "name": "USA"      },      "jobLocationType": "TELECOMMUTE",      "employmentType": "FULL_TIME",      "hiringOrganization" : {        "@type" : "Organization",        "name" : "Google",        "sameAs" : "http://www.google.com",        "logo" : "http://www.example.com/images/logo.png"      },      "baseSalary": {        "@type": "MonetaryAmount",        "currency": "USD",        "value": {          "@type": "QuantitativeValue",          "value": 40.00,          "unitText": "HOUR"        }      }    }    </script>  </head>  <body>  </body></html>

Để xoá tin tuyển dụng đã hết hạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Hãy nhớ xoá trang của bạn bằng một trong các thao tác sau:
  • Đảm bảo rằng thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ.
  • Xóa toàn bộ trang (để các yêu cầu về trang sẽ nhận được mã trạng thái 404 hoặc 410).
  • Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang.
 2. Thông báo cho Google bằng cách thực hiện một trong các hành động sau:
  • Sử dụng API Lập chỉ mục để yêu cầu xóa một URL tin tuyển dụng khỏi chỉ mục của Google Tìm kiếm.
  • Nếu bạn không sử dụng API lập chỉ mục, hãy gửi sơ đồ trang web mới cho Google bằng cách gửi yêu cầu GET đến URL sau:
   http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap

   Ví dụ:

   http://www.google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.xml

   Chúng tôi nhập toàn bộ sơ đồ trang web và thu thập lại dữ liệu đối với các trang mà thời gian lastmod ở mốc gần đây hơn so với thời điểm các trang đó được thu thập dữ liệu lần cuối.

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp và tình hình việc làm, Google nhận thấy người tìm việc quan tâm hơn đến cơ hội việc làm tại nhà và việc làm từ xa. Để giúp người tìm việc khám phá các lựa chọn công việc phù hợp một cách dễ dàng hơn, bạn thêm dữ liệu có cấu trúc cho các việc làm tại nhà.

Sau đây là cách chúng tôi hiển thị việc làm tại nhà trong Google Tìm kiếm:

Ví dụ về tin tuyển dụng việc làm tại nhà trong Kết quả tìm kiếm

Bạn cũng có thể tìm thử trong Google Tìm kiếm:

search Việc làm tại nhà

Có ba thuộc tính giúp Google hiểu việc làm nào có thể làm tại nhà:

 • jobLocationType: Sử dụng thuộc tính này để xác định đây là việc làm tại nhà.
 • applicantLocationRequirements: Sử dụng thuộc tính này để chỉ định (các) vị trí địa lý mà nhân viên ở nơi đó có thể làm việc tại nhà. Bạn cần chỉ định ít nhất một quốc gia.
 • jobLocation: Sử dụng thuộc tính này để xác định nơi làm việc thực tế. Bạn không cần sử dụng thuộc tính này nếu không có địa điểm làm việc thực tế (ví dụ: văn phòng hoặc công trường xây dựng).

Sau đây là một số trường hợp phổ biến đối với việc làm tại nhà:

 • Việc làm có thể thực hiện tại nhà, nhưng có hạn chế về địa lý đối với nơi làm việc của nhân viên. Nhân viên không phải đi đến một địa điểm hoặc văn phòng làm việc cụ thể. Hãy sử dụng applicantLocationRequirements và jobLocationType.
  "applicantLocationRequirements": {  "@type": "Country",  "name": "USA"},"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
 • Việc làm có thể thực hiện tại một địa điểm cụ thể ở Detroit, Michigan, hoặc tại nhà trong phạm vi Hoa Kỳ. Hãy sử dụng jobLocation và jobLocationType.
  "jobLocation": {  "@type": "Place",  "address": {    "@type": "PostalAddress",    "addressLocality": "Detroit",    "addressRegion": "MI",    "addressCountry": "US"  } },"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
 • Việc làm có thể thực hiện tại một địa điểm cụ thể ở Detroit hoặc tại nhà ở Michigan hoặc Texas. Hãy sử dụng jobLocation, jobLocationType và applicantLocationRequirements.
  "jobLocation": {  "@type": "Place",  "address": {    "@type": "PostalAddress",    "streetAddress": "555 Clancy St",    "addressLocality": "Detroit",    "addressRegion": "MI",    "postalCode": "48201",    "addressCountry": "US"  } },"applicantLocationRequirements": [{    "@type": "State",    "name": "Michigan, USA" },{    "@type": "State",    "name": "Texas, USA" }],"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Biểu tượng mà Google sử dụng cho tin tuyển dụng của bạn sẽ giống với hình ảnh hiển thị trong thẻ Sơ đồ tri thức của công ty bạn. Bạn có thể đề xuất thay đổi nếu muốn sử dụng một biểu tượng khác, hoặc bạn cũng có thể dùng dữ liệu có cấu trúc để chỉ định biểu tượng bạn muốn (cho cả bảng tri thức của công ty trên Google và tin tuyển dụng của công ty).

Nếu có trang web việc làm của bên thứ ba, bạn có thể cung cấp một biểu tượng khác cho một tổ chức cụ thể ngoài hình ảnh hiển thị trong bảng tri thức của tổ chức đó trên Google. Google sẽ chọn biểu tượng thích hợp nhất để hiển thị trong kết quả trên Tìm kiếm, bất kể đó là biểu tượng trên bảng tri thức hay biểu tượng theo hiringOrganization. Thuộc tính logo chỉ đủ điều kiện hiển thị trên trang web việc làm của bạn và không được coi là biểu tượng chuẩn cho tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy xem hiringOrganization.

 • Đặt dữ liệu có cấu trúc lên trang thông tin chi tiết nhất. Không thêm dữ liệu có cấu trúc vào các trang đăng danh sách việc làm (ví dụ: các trang kết quả tìm kiếm). Thay vào đó, hãy sử dụng dữ liệu có cấu trúc trên trang cung cấp chi tiết liên quan và cụ thể nhất về một công việc riêng lẻ.
 • Thêm thuộc tính JobPosting cho mỗi tin tuyển dụng mà bạn muốn quảng cáo. Dữ liệu có cấu trúc phải xuất hiện trên cùng một trang với phần mô tả công việc mà người tìm việc có thể đọc trong trình duyệt của họ.
 • Hầu hết các thuộc tính chỉ được xuất hiện một lần trên trang tuyển dụng của bạn, trừ phi phần mô tả cụ thể của một thuộc tính cho biết rằng thuộc tính đó có thể được thêm nhiều lần.
 • Nếu bạn chọn sử dụng sơ đồ trang web để thông báo cho Google về các thay đổi đối với URL của tin tuyển dụng, hãy tuân thủ các nguyên tắc chung về sơ đồ trang web. Ngoài ra, URL của tin tuyển dụng cũng phải tuân theo các nguyên tắc sau về sơ đồ trang web:

  • Đảm bảo Googlebot có thể truy cập các URL trong sơ đồ trang web. Đảm bảo rằng các URL bạn đưa vào sơ đồ trang web không nằm sau tường lửa hoặc bị chặn bởi tệp robots.txt.
  • Sử dụng thời gian chính xác nhất có thể cho các giá trị <lastmod> (sơ đồ trang web), <pubDate> (RSS), hoặc <updated> (Atom) để cho biết thời điểm trang được thêm hay thay đổi. Giá trị này phải là thời điểm gần đây nhất mà nội dung tại URL này thay đổi. Điều quan trọng là bạn phải sử dụng thời gian chính xác. Băng thông thu thập dữ liệu rất hạn chế và thời gian chính xác sẽ giúp chúng tôi tránh việc thu thập lại dữ liệu trên các trang chưa thay đổi. Ngoài ra, Google phải thu thập dữ liệu các trang của bạn càng nhiều lần thì máy chủ của bạn phải chịu càng nhiều tải.
  • Không đưa các trang kết quả tìm kiếm, trang danh sách hoặc các trang động khác vào sơ đồ trang web.
  • Các URL trong sơ đồ trang web đều phải là trang chính tắc cho từng tin tuyển dụng.

Chúng tôi đã tạo chính sách nội dung về tin tuyển dụng để đảm bảo rằng người dùng tìm được các việc làm đang cần người, liên quan và dễ ứng tuyển. Nguyên tắc chung về dữ liệu có cấu trúc và nguyên tắc về chất lượng dành cho quản trị viên trang web cũng áp dụng cho các tin tuyển dụng. Nếu phát hiện nội dung vi phạm những nguyên tắc này, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp thích hợp, có thể bao gồm cả việc áp dụng biện pháp thủ công và loại bỏ những tin tuyển dụng đó khỏi tính năng tìm kiếm việc làm trên Google.

Chỉ đánh dấu JobPosting trên các trang chứa một tin tuyển dụng duy nhất. Chúng tôi không cho phép sử dụng mã đánh dấu JobPosting trong bất kỳ trang nào khác, bao gồm cả các trang không có tin tuyển dụng.

Chúng tôi không chấp nhận tin tuyển dụng thiếu thông tin mô tả việc làm.

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng cố ý mạo danh người hoặc tổ chức khác, hay tham gia các hoạt động nhằm đánh lừa, lừa gạt hoặc gây hiểu nhầm cho người khác. Chẳng hạn như việc ngụ ý không chính xác rằng tin tuyển dụng có liên kết với một cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc được một cá nhân hoặc tổ chức khác chứng thực. Một ví dụ khác là việc sử dụng nhiều tài khoản để né tránh các chính sách của chúng tôi, tránh bị chặn hoặc phá vỡ các hạn chế đặt ra cho tài khoản.

Ví dụ về các lỗi vi phạm chính sách bao gồm:

 • Công việc hoặc nội dung mô tả không chính xác, không thực tế hoặc không đúng sự thực về nhà tuyển dụng.
 • Tin tuyển dụng cho các việc làm giả hoặc không tồn tại. Chẳng hạn như các tin tuyển dụng có mục đích chính là thu thập thông tin về ứng viên thay vì muốn tuyển dụng những ứng viên này.
 • Chức danh, thông tin mô tả, và các chi tiết khác sử dụng mánh khóe nhồi nhét từ khóa để thao túng thứ hạng tìm kiếm.
 • Cung cấp dữ liệu vị trí không khớp với vị trí thực tế của việc làm.
 • Tin tuyển dụng thay mặt cho một tổ chức hoặc công ty khi chưa có sự ủy quyền của họ.

Chúng tôi không cho phép các tin tuyển dụng chứa ngôn ngữ khiêu dâm, tục tĩu hoặc xúc phạm.

Chúng tôi không chấp nhận nội dung quảng cáo trá hình dưới dạng tin tuyển dụng, chẳng hạn như nội dung do bên thứ ba đăng (ví dụ: chương trình liên kết).

Nếu nhận được khiếu nại rằng một tin tuyển dụng có khả năng vi phạm pháp luật, Google sẽ xử lý tin tuyển dụng đó theo các chính sách của Google Tìm kiếm.

Chúng tôi không chấp nhận những tin tuyển dụng đã hết hạn. Tốt nhất là bạn nên xóa tin tuyển dụng đã hết hạn khỏi trang web. Nếu không muốn xóa thì bạn phải đảm bảo rằng thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ. Điều này giúp mọi người chỉ nhìn thấy các tin tuyển dụng đang tuyển người.

Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng không cung cấp cách ứng tuyển. Điều này bao gồm:

 • Tin tuyển dụng quảng cáo các sự kiện như hội chợ nghề nghiệp.
 • Tin tuyển dụng yêu cầu đăng nhập để xem mô tả việc làm. Người dùng phải xem được chi tiết tin tuyển dụng mà không cần phải đăng nhập.

Nhà xuất bản chỉ được phép thu thập hồ sơ cá nhân cho các vị trí đang tuyển người. Chúng tôi có thể xóa các nội dung chào mời nhằm thu thập dữ liệu ứng viên nhưng không tuyển dụng.

Tin tuyển dụng phải mô tả công việc đang tuyển người, trong đó có nêu mọi bằng cấp cần thiết và chứa thông tin khác hữu ích đối với người đang tìm việc. Chúng tôi không cho phép tin tuyển dụng mà người xin việc đăng để tìm việc làm.

Chúng tôi không chấp nhận những tin tuyển dụng yêu cầu ứng viên đóng tiền.

Để đảm bảo người dùng có thể hiểu nội dung của bạn và dễ dàng ứng tuyển cho công việc của bạn, chúng tôi không chấp nhận nội dung vi phạm trên trang, chẳng hạn như văn bản và hình ảnh cản trở, quảng cáo quá nhiều và gây mất tập trung hoặc nội dung không tạo thêm giá trị nào cho tin tuyển dụng.

Chúng tôi không chấp nhận nội dung không đúng ngữ pháp. Tin tuyển dụng phải tuân thủ các quy tắc ngữ pháp cơ bản, sử dụng cách viết hoa phù hợp, tránh viết hoa toàn bộ văn bản và chỉ sử dụng các cách viết tắt dễ hiểu.

Phần này mô tả các kiểu dữ liệu có cấu trúc liên quan đến tin tuyển dụng.

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của bạn đủ điều kiện hiển thị trong tính năng tìm việc trên Google Tìm kiếm. Bạn cũng có thể đưa vào các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về JobPosting tại schema.org/JobPosting.

Thuộc tính bắt buộc
datePosted

Date

Ngày ban đầu mà nhà tuyển dụng đăng việc làm, theo định dạng ISO 8601. Ví dụ, "2017-01-24" hay "2017-01-24T19:33:17+00:00".

"datePosted": "2016-02-18"
description

Text

Mô tả đầy đủ về công việc ở định dạng HTML.

description phải thể hiện thông tin đầy đủ về công việc, bao gồm trách nhiệm, bằng cấp, kỹ năng, giờ làm việc, yêu cầu về trình độ học vấn và yêu cầu về kinh nghiệm. description không được giống với title.

Nguyên tắc bổ sung:

 • Bạn phải định dạng phần mô tả bằng HTML.
 • Ở mức tối thiểu, hãy ngắt đoạn bằng cách sử dụng <br>, <p>, hoặc \n.
 • Tính năng này nhận ra các thẻ HTML sau: <p>, <ul>, và <li>.
 • Tính năng này không nhận ra tiêu đề và thẻ ở cấp ký tự, chẳng hạn như <h1>, <strong>, và <em>. Vì thẻ sẽ không ảnh hưởng đến định dạng trong tính năng, nên bạn có thể yên tâm đưa thẻ vào trang.
hiringOrganization

Organization

Tổ chức đăng tuyển việc làm. Đây phải là tên công ty (ví dụ: "Starbucks, Inc") chứ không phải địa chỉ cụ thể của nơi tuyển dụng (ví dụ: "Starbucks trên đường Xuân Thủy"). Ví dụ:

"hiringOrganization": {  "@type": "Organization",  "name": "MagsRUs Wheel Company",  "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com"}

Nếu tổ chức đang tuyển dụng không cho biết danh tính của họ (ví dụ: một đại lý tuyển dụng thay mặt cho một nhà tuyển dụng ẩn danh hoặc một nhà tuyển dụng trực tiếp trên nền tảng của bạn), hãy sử dụng giá trị confidential cho trường HiringOrganization.

Biểu tượng trên trang web việc làm của bên thứ ba

Nếu có trang web việc làm của bên thứ ba, bạn có thể cung cấp một biểu tượng khác cho một tổ chức cụ thể ngoài hình ảnh hiển thị trong bảng tri thức của tổ chức đó trên Google. Để yêu cầu một biểu tượng khác cho một tổ chức tuyển dụng, hãy thêm thuộc tính biểu tượng vào mảng hiringOrganization. Đối với dữ liệu có cấu trúc JobPosting, tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của hình ảnh phải trong khoảng từ 0,75 đến 2,5. Hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ nguyên tắc về hình ảnh biểu tượng và nguyên tắc về biểu tượng Công ty. Ví dụ:

"hiringOrganization": {  "@type": "Organization",  "name": "MagsRUs Wheel Company",  "sameAs": "http://www.magsruswheelcompany.com",  "logo": "http://www.example.com/images/logo.png"}
jobLocation

Place

(Các) địa điểm thực tế của doanh nghiệp mà nhân viên sẽ làm việc (chẳng hạn như văn phòng hoặc nơi làm việc), chứ không phải là nơi đăng việc làm. Hãy cung cấp nhiều thuộc tính nhất có thể. Bạn càng cung cấp nhiều thuộc tính thì tin tuyển dụng đó càng có chất lượng cao hơn cho người dùng của chúng tôi. Ví dụ:

"jobLocation": {  "@type": "Place",  "address": {    "@type": "PostalAddress",    "streetAddress": "555 Clancy St",    "addressLocality": "Detroit",    "addressRegion": "MI",    "postalCode": "48201",    "addressCountry": "US"  }}

Nhiều vị trí thực tế

Nếu công việc có nhiều vị trí, hãy thêm nhiều thuộc tính jobLocation vào một mảng. Google sẽ chọn vị trí tốt nhất để hiển thị dựa trên truy vấn của người tìm việc.

Việc làm từ xa

Đối với các công việc mà nhân viên có thể hoặc phải làm việc từ xa 100% thời gian, bạn phải sử dụng thuộc tính jobLocationType. Thuộc tính jobLocation không bắt buộc nếu bạn đã chỉ định thuộc tính applicantLocationRequirements.

title

Text

Chức danh công việc (không phải là tiêu đề của tin tuyển dụng). Ví dụ: "Kỹ sư phần mềm" hoặc "Nhân viên pha chế cà phê". Ví dụ:

"title": "Software Engineer"

Các phương pháp hay nhất:

 • Chỉ nên xác định chức danh công việc trong thuộc tính này.
 • Đừng đưa mã công việc, địa chỉ, ngày tháng, tiền lương hoặc tên công ty vào thuộc tính title.

  Không nên: Ứng tuyển ngay cho công việc CNTT – người biết tiếng PHÁP ở Bucharest

  Nên: Chuyên gia thị trường biết tiếng Pháp

 • Đặt tiêu đề ngắn gọn và dễ đọc.
 • Đừng lạm dụng các ký tự đặc biệt như ! và *. Việc lạm dụng các ký tự đặc biệt có thể khiến dữ liệu có cấu trúc của bạn bị coi là Mã đánh dấu có cấu trúc không hợp lệ. Bạn có thể dùng các chữ số và ký tự như /, -.

  Không nên: ***KHO HÀNG ĐANG TUYỂN DỤNG!! LÁI XE BUÝT!! ***

  Nên: Nhân viên giao và nhận hàng

 • Không sử dụng name thay cho title. Các thuộc tính title và name không thể thay thế cho nhau.
 • Nếu bạn là trang web việc làm bên thứ ba, đừng cố gắng chỉnh sửa chức danh công việc theo hướng dẫn, vì điều này có thể khiến hệ thống không đọc được tiêu đề. Thay vào đó, hãy cung cấp chức danh mà nhà tuyển dụng thông báo cho bạn.
Thuộc tính nên có
applicantLocationRequirements

AdministrativeArea

(Các) vị trí địa lý mà nhân viên ở đó có thể làm việc tại nhà. Phần mô tả công việc phải nêu rõ rằng ứng viên có thể phải ở tại (các) vị trí địa lý nhất định. Bạn chỉ nên sử dụng thuộc tính này nếu ứng viên phải ở tại một hoặc nhiều vị trí địa lý và công việc có thể hoặc phải thực hiện từ xa 100%.

Sau đây là ví dụ về một công việc có thể thực hiện từ xa ở bất kỳ đâu trong phạm vi Hoa Kỳ:

"applicantLocationRequirements": {  "@type": "Country",  "name": "USA"},"jobLocationType": "TELECOMMUTE"

Sau đây là ví dụ về một việc làm có thể thực hiện từ xa từ Canada hoặc tại một địa điểm thực tế ở Detroit, Michigan:

"jobLocation": {  "@type": "Place",  "address": {    "@type": "PostalAddress",    "streetAddress": "555 Clancy St",    "addressLocality": "Detroit",    "addressRegion": "MI",    "postalCode": "48201",    "addressCountry": "US"  } },"applicantLocationRequirements": {    "@type": "Country",    "name": "Canada" },"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
baseSalary

MonetaryAmount

Mức lương cơ bản thực tế cho công việc, theo thông tin mà nhà tuyển dụng cung cấp (không phải mức lương ước tính).

Đối với unitText trong QuantitativeValue, hãy sử dụng một trong những giá trị phân biệt chữ hoa chữ thường sau đây:

 • HOUR
 • DAY
 • WEEK
 • MONTH
 • YEAR

Ví dụ:

"baseSalary": {  "@type": "MonetaryAmount",  "currency": "USD",  "value": {    "@type": "QuantitativeValue",    "value": 40.00,    "unitText": "HOUR"  }}

Để xác định phạm vi tiền lương, hãy xác định minValue và maxValue thay vì value. Ví dụ:

"baseSalary": {  "@type": "MonetaryAmount",  "currency": "USD",  "value": {    "@type": "QuantitativeValue",    "minValue": 40.00,    "maxValue": 50.00,    "unitText": "HOUR"  }}
directApply

Boolean

Nêu rõ việc URL liên kết với tin tuyển dụng này có cho phép trực tiếp ứng tuyển việc làm hay không.

Chúng tôi xác định trải nghiệm ứng tuyển trực tiếp dựa trên những thao tác mà người dùng thật sự cần phải thực hiện để ứng tuyển công việc. Tức là người dùng được cung cấp một quy trình ứng tuyển ngắn gọn và đơn giản trên trang của bạn mà không cần các bước trung gian không cần thiết. Nếu người dùng phải nhấp vào nút ứng tuyển, hoàn tất biểu mẫu ứng tuyển, đăng nhập hoặc đăng nhập nhiều lần trong quá trình ứng tuyển, thì có nghĩa là bạn chưa cung cấp tính năng ứng tuyển trực tiếp.

Bạn có thể cung cấp tính năng ứng tuyển trực tiếp nếu bạn triển khai một trong những tính năng sau:

 • Người dùng hoàn tất quy trình ứng tuyển trên trang web của bạn.
 • Sau khi truy cập trang của bạn trên Google, người dùng sẽ không phải nhấp vào nút ứng tuyển và cung cấp thông tin người dùng nhiều lần để hoàn tất quá trình đăng ký
 • Tin tuyển dụng bao gồm hướng dẫn về cách ứng tuyển (ví dụ: tin tuyển dụng liệt kê địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ thực để người dùng có thể nộp hồ sơ) hoặc cách trực tiếp đặt lịch phỏng vấn với nhà tuyển dụng. Các hướng dẫn này phải liên hệ trực tiếp với công ty tuyển dụng thực tế hoặc đại diện của công ty đó.
employmentType

Text

Loại công việc. Ví dụ:

"employmentType": "CONTRACTOR"

Chọn một hoặc nhiều giá trị phân biệt chữ hoa chữ thường sau đây:

 • FULL_TIME
 • PART_TIME
 • CONTRACTOR
 • TEMPORARY
 • INTERN
 • VOLUNTEER
 • PER_DIEM
 • OTHER

Bạn có thể dùng nhiều thuộc tính employmentType. Ví dụ:

"employmentType": ["FULL_TIME", "CONTRACTOR"]
identifier

PropertyValue

 

Mã nhận dạng duy nhất của tổ chức tuyển dụng.

Ví dụ:

"identifier": {  "@type": "PropertyValue",  "name": "MagsRUs Wheel Company",  "value": "1234567"}
jobLocationType

Text

Chỉ định giá trị TELECOMMUTE cho thuộc tính này đối với các việc làm mà nhân viên có thể hoặc phải làm việc từ xa 100% thời gian (từ nhà hoặc một địa điểm khác mà họ chọn). Ngoài việc thêm jobLocationType, phần mô tả công việc phải ghi rõ rằng đây là công việc làm 100% từ xa. Bạn cần chỉ định thuộc tính jobLocationType nếu đây là công việc làm hoàn toàn từ xa.

Yêu cầu

 • Việc làm có đánh dấu là TELECOMMUTE phải là việc làm hoàn toàn từ xa. Đừng đánh dấu những công việc cho phép làm việc tại nhà vào một số thời điểm, những công việc có thể thương lượng làm từ xa, hoặc những hình thức làm việc khác không phải là làm 100% từ xa. Bản chất "lao động tự do" của một công việc không ngụ ý rằng công việc đó có phải công việc làm từ xa hay không.
 • Bạn phải chỉ định ít nhất một quốc gia mà các ứng viên tại đó sẽ đủ điều kiện để làm việc, bằng cách sử dụng applicantLocationRequirements (nên dùng) hoặc đặt tùy chọn mặc định thành một quốc gia của jobLocation (với điều kiện có một tùy chọn khác để làm việc tại một địa điểm thực tế). Nếu một công việc từ xa không chứa applicantLocationRequirements, thì Google sẽ hiển thị công việc đó cho bất cứ ai ở quốc gia đã xác định tại jobLocation.

Ví dụ sau đây cho thấy rằng nhân viên có thể làm việc tại các địa điểm thực tế ở Tucson, Arizona HOẶC có thể làm việc từ xa trong phạm vi Hoa Kỳ:

"jobLocation": {  "@type": "Place",  "address": {    "@type": "PostalAddress",    "addressLocality": "Tucson",    "addressRegion": "AZ",    "addressCountry": "US"  } },"jobLocationType": "TELECOMMUTE"
validThrough

DateTime

Ngày mà tin tuyển dụng sẽ hết hạn theo định dạng ISO 8601. Ví dụ: "2017-02-24" or "2017-02-24T19:33:17+00:00". Ví dụ:

"validThrough": "2017-03-18T00:00"

Nếu một tin tuyển dụng không bao giờ hết hạn, hoặc bạn không biết khi nào công việc sẽ hết hạn, thì không bao gồm thuộc tính này. Nếu bạn tuyển được người cho công việc đó trước ngày hết hạn, hãy xoá tin tuyển dụng.

Ngoài các thuộc tính JobPosting nên có, bạn cũng có thể thêm những thuộc tính beta sau đây để bổ sung thông tin về học vấn và kinh nghiệm trong một tin tuyển dụng. Vì chúng tôi vẫn đang phát triển cách sử dụng thông tin này nên có thể bạn sẽ chưa thấy giao diện hoặc hiệu ứng nào ngay lập tức trên Google Tìm kiếm.

Sau đây là ví dụ về một tin tuyển dụng yêu cầu bằng cử nhân và ba năm kinh nghiệm.

 

<html>  <head>    <title>Software Engineer</title>    <script type="application/ld+json">    {      "@context" : "https://schema.org/",      "@type" : "JobPosting",      "title" : "Software Engineer",      "educationRequirements" : {        "@type" : "EducationalOccupationalCredential",        "credentialCategory" : "bachelor degree"      },      "experienceRequirements" : {        "@type" : "OccupationalExperienceRequirements",        "monthsOfExperience" : "36"      },      "description" : "<p>Google aspires to be an organization that reflects the globally diverse audience that our products and technology serve. We believe that in addition to hiring the best talent, a diversity of perspectives, ideas and cultures leads to the creation of better products and services.</p>",      "identifier": {        "@type": "PropertyValue",        "name": "Google",        "value": "1234567"      },      "datePosted" : "2017-01-18",      "validThrough" : "2017-03-18T00:00",      "employmentType" : "CONTRACTOR",      "hiringOrganization" : {        "@type" : "Organization",        "name" : "Google",        "sameAs" : "http://www.google.com",        "logo" : "http://www.example.com/images/logo.png"      },      "jobLocation": {        "@type": "Place",        "address": {        "@type": "PostalAddress",        "streetAddress": "1600 Amphitheatre Pkwy",        "addressLocality": ", Mountain View",        "addressRegion": "CA",        "postalCode": "94043",        "addressCountry": "US"        }      },     "baseSalary": {        "@type": "MonetaryAmount",        "currency": "USD",        "value": {          "@type": "QuantitativeValue",          "value": 40.00,          "unitText": "HOUR"        }      }    }    </script>  </head>  <body>  </body></html>
Thuộc tính nên có (beta)
educationRequirements

EducationalOccupationalCredential hoặc Text

Nền tảng học vấn cần có cho công việc trong tin tuyển dụng. Nếu không có yêu cầu nào về học vấn, hãy dùng giá trị no requirements. Nếu bạn không biết các yêu cầu về học vấn, đừng thêm thuộc tính này.

Bạn có thể lặp lại thuộc tính này theo trật tự hợp lý. Ví dụ:

"educationRequirements": [  {    "@type": "EducationalOccupationalCredential",    "credentialCategory": "bachelor degree" },  {    "@type": "EducationalOccupationalCredential",    "credentialCategory": "postgraduate degree"  }]
educationRequirements.credentialCategory

Text

Trình độ học vấn cần có cho công việc trong tin tuyển dụng. Hãy dùng một trong những giá trị sau:

 • high school
 • associate degree
 • bachelor degree
 • professional certificate
 • postgraduate degree

Ngoài việc bổ sung thuộc tính này, hãy tiếp tục mô tả các yêu cầu về học vấn trong thuộc tính description.

experienceRequirements

OccupationalExperienceRequirements hoặc Text

Kinh nghiệm cần có cho công việc trong tin tuyển dụng. Nếu không có yêu cầu nào, hãy dùng giá trị no requirements.

Ngoài việc bổ sung thuộc tính này, hãy tiếp tục mô tả các yêu cầu về kinh nghiệm trong thuộc tính description.

experienceRequirements.monthsOfExperience

Number

Số tháng kinh nghiệm tối thiểu cần có cho công việc trong tin tuyển dụng.

Nếu có nhiều yêu cầu phức tạp về kinh nghiệm, hãy nêu rõ thời gian tối thiểu đối với kinh nghiệm mà ứng viên cần có. Ví dụ:

 • 12 tháng làm bếp trưởng hoặc 24 tháng làm bếp phó: tức là ứng viên có thể có một trong hai loại kinh nghiệm bắt buộc và yêu cầu tối thiểu là 12 tháng.
 • 12 tháng làm bếp trưởng và 24 tháng làm bếp phó: tức là ứng cử viên phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu và yêu cầu tối thiểu là 24 tháng.
experienceInPlaceOfEducation

Boolean

Nếu đặt thành đúng (true), thuộc tính này cho biết liệu một tin tuyển dụng có chấp nhận kinh nghiệm thay cho bằng cấp chính thức hay không. Nếu đặt là đúng (true), bạn phải dùng cả hai thuộc tính experienceRequirements và educationRequirements.

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.

 • Có thể có lỗi trong dữ liệu có cấu trúc của bạn. Xem danh sách các lỗi liên quan đến dữ liệu có cấu trúc.
 • Nếu bị áp dụng biện pháp thủ công, thì dữ liệu có cấu trúc trên trang sẽ bị bỏ qua (mặc dù trang vẫn có thể xuất hiện trong các kết quả trên Google Tìm kiếm). Để khắc phục các vấn đề về dữ liệu có cấu trúc, hãy sử dụng báo cáo Biện pháp thủ công.
 • Xem lại các nguyên tắc để xác định xem nội dung của bạn có tuân thủ nguyên tắc hay không.
 • Khắc phục sự cố thiếu kết quả nhiều định dạng/giảm tổng số kết quả nhiều định dạng
 • Đối với các câu hỏi chung về hoạt động thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, hãy tham khảo nội dung Câu hỏi thường gặp về việc thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trên Google Tìm kiếm.
 • Đặt câu hỏi trong Giờ hỗ trợ của Trung tâm Google Tìm kiếm.
 • Đăng câu hỏi trong diễn đàn của Trung tâm Google Tìm kiếm.

Nếu tin tuyển dụng của bạn không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm việc làm hoặc nếu bạn bị áp dụng biện pháp thủ công vì đã dùng Mã đánh dấu có cấu trúc vi phạm trong Search Console, hãy cố gắng giải quyết các vấn đề thường gặp nhất. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy xem kỹ nguyên tắc của chúng tôi.

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang danh sách việc làm (trang kết quả tìm kiếm có chứa một hoặc nhiều tin tuyển dụng) có dữ liệu cấu trúc JobPosting trên trang. Dữ liệu có cấu trúc JobPosting chỉ được nằm trên một trang tin tuyển dụng (trang có chứa một công việc duy nhất và không phải là trang kết quả tìm kiếm). Bạn có thể đã nhận được thông báo của Search Console: "Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc – Trang danh sách không được bao gồm dữ liệu có cấu trúc về từng công việc riêng lẻ".

done Khắc phục vấn đề

 1. Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang danh sách. Chỉ đặt dữ liệu có cấu trúc JobPosting trên các trang dành riêng cho một tin tuyển dụng duy nhất.
 2. Sau khi bạn giải quyết sự cố, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Một trang chứa nội dung không khớp với dữ liệu có cấu trúc trên trang đó. Ví dụ: chức danh công việc trên trang không khớp với giá trị được liệt kê cho thuộc tính title. Cũng có thể do nội dung vi phạm (như tiêu đề và phần mô tả không chính xác nhằm lôi kéo người dùng nhấp chuột), công việc có vẻ không có thực hoặc tin tuyển dụng không mô tả đúng công việc thực tế.

Một ví dụ khác là khi lương tuyển dụng nằm trong thẻ đánh dấu nhưng không có trên trang việc làm. Điều này cũng vi phạm nguyên tắc nội dung vì tất cả thông tin trong mã đánh dấu đều phải xuất hiện trên trang việc làm.

Để nắm được danh sách đầy đủ các ví dụ, hãy xem trong chính sách nội dung của chúng tôi. Có thể bạn đã nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách dữ liệu có cấu trúc – Nội dung tìm thấy trên trang khác với dữ liệu có cấu trúc trên trang".

done Khắc phục vấn đề

 1. Xác minh rằng dữ liệu có cấu trúc phù hợp với nội dung thực tế trên trang, mô tả đúng công việc cần làm và không gây hiểu lầm cho người dùng.
 2. Sử dụng Công cụ kiểm tra URL để đảm bảo rằng nội dung hiển thị trên trang được kết xuất (trang được kết xuất là cách Googlebot nhìn thấy trang của bạn).
 3. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Người dùng vẫn có thể truy cập trang thông qua kết quả tìm kiếm việc làm trên Google ngay cả khi công việc đã hết hạn. Thông thường, điều này xảy ra do các lý do sau:

 • Thuộc tính validThrough bị thiếu hoặc không được đặt thành một thời điểm trong quá khứ.
 • Trang vẫn tồn tại.
 • Tùy chọn ứng tuyển của tin tuyển dụng chuyển hướng đến trang tin tuyển dụng đã hết hạn.
 • Dữ liệu có cấu trúc JobPosting vẫn hiển thị trên trang mặc dù công việc đã hết hạn.

Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc – Dữ liệu có cấu trúc JobPosting về việc làm đã hết hạn".

done Khắc phục vấn đề

 1. Xóa tin tuyển dụng đã hết hạn bằng cách thực hiện một trong những điều sau:
  • Đảm bảo rằng thuộc tính validThrough đã được điền và ở trong quá khứ.
  • Xóa toàn bộ trang (để các yêu cầu về trang sẽ nhận được mã trạng thái 404 hoặc 410).
  • Xóa dữ liệu có cấu trúc JobPosting khỏi trang.
 2. Cập nhật thông tin cho Google bằng cách sử dụng API Lập chỉ mục. Nếu bạn không sử dụng API Lập chỉ mục, hãy gửi một sơ đồ trang web mới cho Google bằng cách gửi yêu cầu GET đến URL sau:
  http://www.google.com/ping?sitemap=location_of_sitemap
 3. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Không có cách nào để người dùng ứng tuyển cho công việc trên trang tin tuyển dụng. Bạn có thể nhận được thông báo này của Search Console: "Vi phạm chính sách về dữ liệu có cấu trúc – Không thể gửi hồ sơ ứng tuyển trên trang tuyển dụng".

done Khắc phục vấn đề

 1. Đảm bảo luôn có cách để người dùng ứng tuyển việc làm trên trang.
 2. Sau khi bạn giải quyết vấn đề, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.

error Nguyên nhân: Trang web của bạn chưa có bảng tri thức trên Google hoặc bảng tri thức cho thấy biểu tượng không chính xác cho trang web của bạn. Biểu tượng mà Google sử dụng cho tin tuyển dụng của bạn sẽ giống với hình ảnh hiển thị trong thẻ bảng tri thức của công ty bạn. Để biết thêm thông tin về cách Google chọn biểu tượng cho bạn, hãy xem phần Cập nhật biểu tượng công ty.

done Khắc phục vấn đề

Có hai cách bạn có thể khắc phục vấn đề:

 • Đảm bảo rằng bạn chỉ định biểu tượng chính xác bằng thuộc tính hiringOrganization.logo. Đảm bảo rằng tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của hình ảnh nằm trong khoảng từ 0,75 đến 2,5. Việc cập nhật dữ liệu có cấu trúc sẽ nhanh hơn việc cập nhật bảng tri thức trên Google và không yêu cầu bạn thực hiện quy trình xác minh cho bảng tri thức của mình.
 • Đề xuất thay đổi nội dung trên bảng tri thức. Việc cập nhật bảng tri thức cho phép bạn kiểm soát sự hiện diện của tổ chức của bạn trên Google một cách hiệu quả hơn, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn. Nếu bạn cần nhanh chóng khắc phục vấn đề về biểu tượng, hãy thêm thuộc tính hiringOrganization.logo.

error Nguyên nhân gây ra vấn đề: Googlebot không hiểu được (các) giá trị đã cung cấp cho thuộc tính jobLocation, addressLocality, hoặc addressRegion. Google cố gắng khớp thông tin địa điểm với địa điểm thực tế, và địa điểm được cung cấp bị thiếu hoặc không chính xác.

done Khắc phục vấn đề

 1. Hãy đảm bảo dữ liệu có cấu trúc có chứa giá trị cho jobLocation, addressLocality, hoặc addressRegion (tùy thuộc vào vị trí, không phải tất cả các thuộc tính vị trí đều có thể sử dụng).
 2. Xác thực rằng bạn đã sửa vị trí:
  1. Mở công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
  2. Nhập URL tin tuyển dụng vào trường Tìm nạp URL.
  3. Nhấp vào Xác thực.
  4. Nhấp vào Xem trước.

   Success (Thành công): Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng hiển thị địa điểm làm việc chính xác trong Công cụ xem trước trên Google Tìm kiếm.

   Try again (Thử lại): Công cụ kiểm tra kết quả nhiều định dạng hiển thị giá trị "false" (sai) cho địa điểm làm việc trong Công cụ xem trước trên Google Tìm kiếm. Hãy đảm bảo rằng địa điểm bạn cung cấp là một địa điểm có thực.

Search Console là công cụ giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của các trang web trong Google Tìm kiếm. Bạn không cần đăng ký sử dụng Search Console để đưa trang web vào Google Tìm kiếm, nhưng việc làm vậy có thể giúp bạn hiểu và cải thiện cách Google nhìn thấy trang web của bạn. Bạn nên kiểm tra Search Console trong những trường hợp sau:

 1. Sau lần đầu triển khai dữ liệu có cấu trúc
 2. Sau khi phát hành mẫu mới hoặc cập nhật mã của bạn
 3. Phân tích lưu lượng truy cập định kỳ

Sau khi Google lập chỉ mục các trang của bạn, hãy tìm vấn đề bằng cách sử dụng Báo cáo trạng thái kết quả nhiều định dạng có liên quan. Trường hợp tốt nhất là khi bạn thấy số trang hợp lệ tăng nhưng số lỗi hoặc cảnh báo không tăng. Nếu bạn tìm thấy vấn đề trong dữ liệu có cấu trúc:

 1. Sửa lỗi.
 2. Kiểm tra URL đang hoạt động để xem vấn đề còn tồn tại không.
 3. Yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng báo cáo trạng thái.
Khi bạn thực hiện những thay đổi đáng kể cho trang web của mình, hãy theo dõi xem số lỗi và cảnh báo về dữ liệu có cấu trúc có tăng không.
 • Nếu bạn thấy số lỗi tăng, thì có lẽ bạn đã triển khai một mẫu mới không hoạt động được hoặc trang web của bạn tương tác với mẫu hiện có theo một cách mới và không hợp lệ.
 • Nếu bạn thấy số mục hợp lệ giảm (nhưng số lỗi không tăng), thì có thể bạn không còn nhúng dữ liệu có cấu trúc trong các trang của mình nữa. Hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề.
Phân tích lưu lượng truy cập bạn nhận được qua Google Tìm kiếm bằng cách sử dụng Báo cáo hiệu suất. Dữ liệu báo cáo sẽ cho bạn biết bạn tần suất trang web xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng trong Tìm kiếm, tần suất người dùng nhấp vào trang và vị trí trung bình của trang trong kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tự động lấy các kết quả này bằng API Search Console.

Hãy dùng các tham số UTM tuỳ chỉnh của chúng tôi để theo dõi số lượt hiển thị sau khi người dùng chuyển từ trang chi tiết về công việc đến trang web của bạn. Bạn có thể dùng các tham số trên Google Analytics hoặc các công cụ theo dõi khác của bên thứ ba:

utm_campaign=google_jobs_apply
utm_source=google_jobs_apply
utm_medium=organic

Nếu bạn nhận thấy các biến động bất ngờ hoặc sự không nhất quán trong lưu lượng truy cập, hãy dùng trình khắc phục sự cố để xác định và xử lý các vấn đề.

Chúng tôi rất vui mừng khi được mang tính năng tìm kiếm việc làm trên Google tới nhiều khu vực trên khắp thế giới hơn. Hiện tại, chúng tôi cung cấp tính năng này ở những khu vực sau.

 • Châu Á: Có tại những quốc gia sau:
  • Bangladesh
  • Hong Kong
  • Ấn Độ
  • Indonesia
  • Nhật Bản
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Malaysia
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • Hàn Quốc
  • Sri Lanka
  • Đài Loan
  • Thái Lan
  • Uzbekistan
  • Việt Nam
 • Châu Âu: Có tại những quốc gia sau:
  • Áo
  • Belarus
  • Bỉ
  • Đan Mạch
  • Pháp
  • Đức
  • Hy Lạp
  • Ý
  • Hà Lan
  • Bồ Đào Nha
  • Nga
  • Tây Ban Nha
  • Thụy Sĩ
  • Vương quốc Anh
 • Châu Mỹ Latinh: Có trên toàn bộ khu vực
 • Trung Đông và Bắc Phi: Có tại những quốc gia sau:
  • Algeria
  • Bahrain
  • Ai Cập
  • Iraq
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Libya
  • Morocco
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Ả Rập Xê Út
  • Tunisia
  • Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Bắc Mỹ: Có trên toàn bộ khu vực
 • Châu Phi cận Sahara: Có trên toàn bộ khu vực

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
   

việc làm thừa thiên huế, việc làm tôn đức thắng, việc làm csdl tc, Việc làm Quận 8 cho tốt, Tìm việc làm ở Quận 8 Tạ Quang Bửu, Tìm việc làm theo giờ ở Quận 8, Tìm việc làm ở Phạm Hùng, Tìm việc làm ở Phạm thế Hiển, Tìm việc làm Quận 5, Kiem việc Làm Ở Quận 8, Tìm việc làm Phụ bếp ở Quận 8, việc làm part time, việc làm part time tphcm, việc làm part time cho sinh viên, việc làm part time tại nhà, việc làm part time bình thạnh, việc làm part time quận 7, việc làm part time gò vấp, việc làm part time quận 5, việc làm part time hà nội, việc làm part time thủ đức, việc làm thuận an, bình dương, Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương, Việc làm Bình Dương 24h, Việc làm Dĩ An, Bình Dương, Việc làm Bình Dương cho tốt, Việc làm Bình Dương Thủ Dầu Một, Khu công nghiệp Bình Dương tuyển dụng, việc làm thời vụ tại thuận an, bình dương, , việc làm thời vụ, việc làm thời vụ trả lương theo ngày tại tphcm, việc làm thời vụ tphcm, việc làm thời vụ bình dương, việc làm thời vụ - tân bình, việc làm thời vụ gò vấp, việc làm thời vụ ở hóc môn, việc làm thời vụ 3 tháng, việc làm thời vụ tại tân uyên bình dương, việc làm thời vụ quận 7, việc làm giao hàng, việc làm giao hàng tiết kiệm, việc làm giao hàng xe máy, việc làm giao hàng chotot, việc làm giao nhận, việc làm giao hàng quận 7, việc làm giao hàng gò vấp, việc làm giao hàng quận 10, việc làm giao hàng quận tân phú, việc làm giao dịch viên, Tuyển Giao hàng xe máy, Tìm việc làm Giao hàng bằng xe máy TPHCM, Tìm việc Giao hàng TPHCM, Tuyển nhân viên giao hàng cho shop online, Tìm việc giao hàng thuốc tây tại TPHCM, Tìm việc làm giao hàng xe máy Quận 10, Tìm việc giao hàng Lazada, Tuyển Phụ xe gấp, Tuyển phụ xe khách, Tuyển phụ xe khách giường nằm, Tuyển phụ xe gấp TPHCM, Nghề phụ xe tải, Phụ xe khách, Việc làm phụ xe nuôi an ở, Tuyển phụ xe đi tỉnh, bốc vác, bóc vác thuê, bóc vác cần thơ, bốc vác hà nội, bốc vác chợ đầu mối, bốc vác là gì, bốc vác tiếng anh là gì, bốc vác đà nẵng, bốc vác ban đêm, bốc vác hải phòng, tài xế giao hàng tiết kiệm, tài khoản giao hàng tiết kiệm bị khoá, tài xế giao hàng bách hoá xanh, tài xế giao hàng, tài xế giao hàng xe máy, tài xế giao hàng shopee, tài khoản giao hàng tiết kiệm, tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng là gì, tài xế giao hàng viettel, tài xế giao hàng ở khánh hòa, Tuyển phụ xe khách Phương Trang, Tuyển Phụ xe khách đường dài TPHCM, Tìm việc Phụ xe khách đường dài, Tuyển Phụ xe container đường dài, Tìm việc lơ xe khách miền tây, tuyển phụ xe khách bắc nam, tuyển phụ xe khách đường dài, tuyển phụ xe khách đường dài đà nẵng, lơ xe, lơ xe là gì, lơ xe khách, lơ xe tải nhẹ, lơ xe khách phương trang, lơ xe tải đường dài, lơ xe phụ xe, lơ xe bách hoá xanh, lơ xe khách đường dài, lơ xe bình dương, Xin việc làm tạp vụ, Tạp vụ phần mềm Quang Trung, Tìm việc giúp việc nhà theo giờ Quận 9, Tạp vụ văn phòng công ty, Tìm việc làm tạp vụ tại Quận 9, Làm Tạp Vụ thời Vụ cho Tốt, Tìm việc làm tạp vụ Quận 12, Nhân viên tạp vụ, tạp vụ là gì, tạp vụ theo giờ, giúp việc theo giờ, giúp việc theo giờ tại hà nội, giúp việc theo giờ ở chung cư, giúp việc theo giờ quận 7, giúp việc theo giờ ở quận 2, giúp việc theo giờ quận 7 cho tốt, giúp việc theo giờ khu đô thị việt hưng, giúp việc theo giờ ở la khê hà đông, giúp việc theo giờ ở ninh thuận, giúp việc theo giờ ở quận 4, tạp vụ công ty, tạp vụ công ty khu công nghiệp vĩnh lộc b mới nhất, tạp vụ công ty tại bình dương, tạp vụ công ty theo giờ, tuyển tạp vụ công ty ở biên hòa đồng nai, tuyển tạp vụ công ty ở biên hòa, tuyển tạp vụ công ty tại hà nội, tìm tạp vụ công ty, tạp vụ cho công ty, nhà hàng tuyển dụng, nhà hàng tuyển nhân viên, nhà hàng tuyển dụng part time, nhà hàng tuyển rửa chén tại tphcm, nhà hàng tuyển dụng thực tập sinh, nhà hàng tuyển bảo vệ, nhà hàng tuyển dụng tphcm, nhà hàng tuyển đầu bếp, nhà hàng tuyển nhân viên tại hà nội, nhà hàng tuyển phụ bếp, Tuyển Nhân viên Phục vụ Cafe part time TPHCM, Tuyển Nhân viên Phục vụ nhà hàng 5 sao, Tuyển Nhân viên phục vụ Nhà hàng tại Hà Nội, Nhà hàng 5 sao tuyển dụng, Tuyển nhân viên phục vụ Trà sữa, Tuyển Nhân viên Phục vụ tại TPHCM, Nhà hàng người Hoa tuyển dụng, tuyển phục vụ, tuyển phục vụ cafe, tuyển phục vụ nhà hàng, tuyển phục vụ karaoke, tuyển phục vụ part time, tuyển phục vụ quán nhậu quận bình tân, tuyển phục vụ quán nhậu tp hcm, tuyển phục vụ bar tây, tuyển phục vụ bar, tuyển phục vụ gò vấp, tuyển phục vụ karaoke quận 1, tuyển phục vụ karaoke quận 12, tuyển phục vụ karaoke quận 7, tuyển phục vụ karaoke cần thơ, tuyển phục vụ khách sạn, tuyển phục vụ karaoke tphcm, tuyển phục vụ karaoke đà lạt, tuyển phục vụ karaoke thủ dầu một, tuyển phục vụ nam karaoke quận 1, việc làm theo giờ, việc làm theo ca, việc làm theo giờ tại hà nội, việc làm theo giờ quận tân phú, việc làm theo giờ tại thủ đức, việc làm theo giờ tại cần thơ, việc làm theo giờ quận 7, việc làm theo ngày tại tphcm, việc làm theo ngày tại hà nội, việc làm theo ca hcm, việc làm ca đêm, việc làm ca đêm tphcm, việc làm ca đêm tại hà nội, việc làm ca đêm bình dương, việc làm ca đêm tại đà nẵng mới nhất, việc làm ca đêm tại biên hòa, việc làm ca đêm cần thơ, việc làm ca đêm hcm, việc làm ca đêm bình thạnh, việc làm ca đêm tại đà nẵng, trực tổng đài viettel, trực tổng đài, trực tổng đài ca đêm, trực tổng đài part time, trực tổng đài tại nhà, trực tổng đài taxi, trực tổng đài tiếng anh là gì, trực tổng đài tuyển dụng, trực tổng đài mobifone, trực tổng đài 1022, tuyển kinh doanh quốc tế, tuyển kinh doanh, tuyển kinh doanh nhôm kính, tuyển kinh doanh thực phẩm, tuyển kinh doanh online, tuyển kinh doanh nội thất, tuyển kinh doanh dự án, tuyển kinh doanh thiết bị y tế, tuyển kinh doanh thị trường, tuyển kinh doanh thang máy, tuyển content marketing, tuyển content writer, tuyển content, tuyển content creator, tuyển content online, tuyển cong chuc, tuyển content seo, tuyển content manager, tuyển content đà nẵng, tuyển content leader, tuyển nhân viên bán hàng, tuyển nhân viên bán hàng quần áo, tuyển nhân viên bán hàng siêu thị, tuyển nhân viên bán hàng part time, tuyển nhân viên bán hàng online, tuyển nhân viên bán hàng siêu thị big c, tuyển nhân viên bán hàng tại hà nội, tuyển nhân viên bán hàng siêu thị mini, tuyển nhân viên bán hàng thời trang, tuyển nhân viên bán hàng gò vấp, Tuyển dụng Tư Vấn Bán hàng, Bài tuyển dụng nhân viên bán hàng, Tuyển dụng nhân viên bán hàng không cần bằng cấp, Tìm việc nvbh ở cửa hàng tiện ích, Tuyển dụng Nhân Viên Bán hàng cao cấp, Giá thuê nhân viên bán hàng, Tuyển dụng nhân viên bán hàng, Các cửa hàng đăng tuyển nhân viên, Giỏi ngoại ngữ nhưng không có bằng đại học, Làm dancer có cần bằng cấp không, Các nghề không cần bằng cấp 3, Những nghề hái ra tiền không cần bằng cấp, Những công việc lương 10 triệu không cần bằng cấp, Các ngành nghề không cần ngoại ngữ, Nên học nghề gì khi không học đại học, Nam có ngoại hình nên làm nghề gì, tuyển giám sát bán hàng, tuyển giám đốc điều hành, tuyển giám đốc kinh doanh, tuyển giám sát công trình, tuyển giám đốc dự án, tuyển giám đốc tài chính, tuyển giám sát thi công nội thất, tuyển giám sát, tuyển giám đốc sản xuất, tuyển giám đốc marketing, việc, tìm việc làm, tim viec nhanh, việc làm, việc làm 24h, tim viec lam, tìm việc nhanh, viec lam cho tot, giao hàng tiết kiệm tuyển dụng, tuyển dụng việc làm, chợ tốt việc làm, viec lam, tìm việc làm tại nhà, việc làm online, cần tìm việc làm gấp, tìm việc làm chợ tốt, viectotnhat, việc làm online tại nhà, timviec365, viec lam nhanh, vinmart tuyển dụng, vieclambinhduong, vieclamnhanh, việc làm chợ tốt, tim viec, vingroup tuyển dụng, việc làm tại nhà thủ công, timviec24h, viec lam 24h, tìm kiếm việc làm, coopmart tuyển dụng, muốn tìm việc làm, công việc, nữ cần tìm việc làm, kiếm việc làm, tìm việc 24h, chotot viec lam, nhan vien kinh doanh, tuyển lái xe, cần tìm việc làm, người tìm việc, tim viec lam nhanh, cần người làm gấp, cần tìm việc làm phổ thông, việc làm nhanh, làm việc, tuyển lái xe đi làm ngay, việc tìm người, tuyển tài xế, tuyển tài xế gấp, công việc online, tìm việc chợ tốt, big c tuyển dụng, kiemviec, cần tuyển tài xế dấu c, việc làm bán thời gian, tìm việc làm nhanh, công việc online tại nhà, tim viec lam cho tot, tuyển bảo vệ, aeon tuyển dụng, tìm việc lái xe, công việc part time, cho tot viec lam, giaohangtietkiem tuyển dụng, tìm viec nhanh, công việc làm tại nhà, công việc tại nhà, tuyển công nhân, tim việc làm, dhl tuyển dụng, tuyển dụng giao hàng tiết kiệm, tìm việc lái xe 7 chỗ, manulife tuyển dụng, tìm việc làm lái xe, trung tâm dịch vụ việc làm, công việc bán thời gian, những công việc làm tại nhà, bách hóa xanh tuyển dụng tài xế, việc làm gia công tại nhà, tìm viêc nhanh, tuyển dụng nhân sự, 24h viec lam, công ty tuyển dụng việc làm, tìm việc nhanh 24h, nhập liệu tại nhà, tuyển dụng part time, tuyển dụng 24h, làm việc online tại nhà, tìm việc làm part time, thông tin tuyển dụng, tìm việc làm online tại nhà, việc làm tết, việc làm lái xe, tim việc nhanh, timvieclam, tai xe tim viec, tuyển dụng lái xe, tìm việc 365, chợ tốt tìm việc, tuyển dụng kỹ sư xây dựng, tuyển tài xế lớn tuổi, tuyển công nhân đi làm ngay, tuyển tài xế b2, việc làm freelancer, viec lam online, tìm việc làm bảo vệ, thông báo tuyển tạp vụ, công ty tuyển dụng, aia tuyển dụng, công việc làm, việc làm tài xế, dksh tuyển dụng, chợ tốt tuyển dụng, nữ cần tìm việc làm tại nhà, tìm việc online, tuyển dụng tài xế, tìm việc lái xe 7 chỗ mới nhất, tuyển lao đông phổ thông, các trang tìm việc uy tín, tìm việc làm 24h, indeed tuyển dụng, viec lam tai nha, tuyển việc làm, công việc nhập liệu tại nhà, việc làm cho tốt, trang web tuyển dụng, tuyển dụng bình định, tìm việc làm bán thời gian, việc làm xây dựng, tim viec cho tot, tìm hàng gia công về nhà làm, nhận hàng về nhà làm, trang tuyển dụng, tuyển kỹ sư xây dựng, tìm việc làm ở hóc môn, các công ty đang tuyển dụng công nhân, công việc freelancer, tìm việc làm thời vụ, nhận việc thủ công về nhà làm, 24h việc làm, tìm việc lãnh về nhà làm, tân hiệp phát tuyển dụng, việc làm tết 2021, timviec 24h, tìm việc part time, việc làm bảo vệ, viec lam cu chi, các trang tuyển dụng, tìm việc làm cho tốt, tìm việc làm tài xế, cho đem hàng về nhà làm, cần tuyển lái xe đi làm ngay, tim viec lam tai nha, cần nhận hàng may gia công về nhà làm, lao động phổ thông, việc làm thời vụ tết, cần tìm việc làm tại nhà, tìm việc tạp vụ, tìm việc làm online, tuyển dụng coopmart, làm thời vụ, tìm việc làm gia công tại nhà, viec lam them, vieclamtuoitre, tuyển lái xe b2, tin tuyển dụng, tuyển dụng kỹ sư điện, chợ tốt tìm việc làm, kiem viec, viêc làm nhanh, việc làm bán thời gian tại nhà, gioi thieu viec lam, việc làm khu công nghệ cao, công việc đánh máy tại nhà, làm part time, cho tốt việc làm, tim viec tai xe, web tìm việc, cần tuyển tài xế gấp, các trang tuyển dụng uy tín, việc làm kcn amata, viec lam ban thoi gian, việc làm online tại nhà uy tín, công việc online cho học sinh, tìm việc bán thời gian, topcv tìm việc, careerbuilder tuyển dụng, tìm việc online tại nhà, tài xế tìm việc, nguoi tim viec, việc làm buổi tối, việc làm shopee, cần tuyển bảo vệ, nhập liệu, nhận hàng gia công về nhà làm, việc làm công nghệ sinh học, trang tìm việc uy tín, viec tim nguoi, tôi đang cần tìm việc làm, familymart tuyển dụng, nhập liệu online, tuyển lái xe nâng, tuyển dụng hành chính nhân sự, tuyển dụng công nhân, tìm việc bảo vệ, tim viec lam them, aeon mall tuyển dụng, việc làm cao lãnh, việc làm bến lức, làm việc bán thời gian, tìm việc làm ở tuổi 45, tìm kiếm việc làm tại nhà, tuyển dụng bảo vệ, tìm việc làm theo giờ, việc làm 500k 1 ngày, cần việc làm, việc online tại nhà, tuyển tạp vụ, tìm công việc, việc làm cho người lớn tuổi, tìm công việc làm tại nhà, vascara tuyển dụng, tìm việc làm ở xuân thới thượng, việc làm online uy tín, tuyển dụng sale, làm việc cho shopee tại nhà, tìm người nấu an cho công ty, cần tuyển gấp đi làm ngay, các trang web tìm việc uy tín, việc làm nhập liệu tại nhà, trang tuyển dụng uy tín, tìm việc tại nhà, tìm việc freelance, việc làm xuất nhập khẩu, tuyển tài xế b2 chợ tốt, tuyển dụng lao đông phổ thông, tuyển dụng vinmart+, việc làm ca tối từ 18h đến 22h, làm freelancer, tìm việc làm tạp vụ giờ hành chính, tuyển dụng designer, vincom tuyển dụng, cần tuyển gấp tài xế xe nâng, tuyển lái xe mới nhất, vietnamwork nhà tuyển dụng, tuyển tài xế riêng mới nhất, việc làm văn phòng, việc làm hành chính nhân sự, tuyển lái xe gia đình, tìm việc bất động sản, web tuyển dụng, tim kiem viec lam, cần tuyển gấp lái xe 8 chỗ, tuyendunghaiphong, tìm việc làm tết 2021, tuyển dụng khu công nghệ cao, nhan vien giao hang, tôi muốn tìm việc làm tại nhà, tìm việc làm ở chợ lớn, tuyển phụ xe, nhận việc về nhà làm, việc làm thời vụ tết 2021, tuyển dụng kiến trúc sư, các trang web tuyển dụng, viec lam tuoi tre, 24hvieclam, tuyển dụng giao hàng lazada, tuyển nhân sự, tuyển phụ bếp, tìm việc làm bách hóa xanh, tuyển dụng bất động sản, trang tìm việc, việc làm ô tô, tuyển dụng làm việc tại nhà, nhan vien ban hang, 24h tuyển dụng, tuyển dụng nhanh, việc làm thủy sản, tim viec 365, tuyển dụng giao hàng shopee, tuyển công nhân thời vụ, công việc văn phòng, việc làm gấp, viec lam tet, người tìm việc việc tìm người, việc làm nhân sự, tìm việc làm tết, đánh máy tại nhà, các công việc freelancer, tìm việc đi làm ngay, tuyển dụng lái xe hạng c mới, tìm việc làm tạp vụ, việc tìm người người tìm việc, tìm việc giao hàng bằng xe máy, tuyển tài xế riêng gia đình, làm online tại nhà, tìm việc tạp vụ văn phòng, tuyển kỹ sư điện, tìm việc gia công tại nhà, công việc part time tại nhà, tuyển phụ xe gấp đi làm ngay, viec lam them tai nha, tuyển dung, tìm việc làm tại nhà cho tốt, vieclamlongan, tim viec o hoc mon, tuyển dụng big c, tuyển tài xế chợ tốt, tìm việc lái xe cho tốt, tuyển tài xế ở hóc môn, việc làm long biên, viec lam cho tot hoc mon, giao hàng shopee tuyển dụng, làm việc online tại nhà uy tín, tìm việc làm tại nhà bằng điện thoại, 365 tìm việc, kiem viec lam, việc làm 365, tim viec giao hang, các trang web tìm việc, việc làm cho học sinh 15 tuổi, tuyển gấp tài xế xe nâng, timvieclamnhanh, tuyển dụng xuất nhập khẩu, việc nhà, tạp vụ trường học, tìm việc tài xế, việc làm đánh máy tại nhà, làm việc online tại nhà cho học sinh, công ty green speed, tuyển sale, ứng tuyển, tuyển dụng công nghệ sinh học, tìm việc làm mùa dịch, viec lam xay dung, tìm việc phụ xe, tuyển dụng graphic designer, các web tuyển dụng, việc làm 24h online, tìm hàng may gia công về nhà làm, cần người phụ bán tạp hóa, việc làm y dược, việc làm ở nhà, giao hàng tiết kiệm tuyển dụng tài xế, tuyển dụng giao hàng, việc làm thủ công tại nhà, cần tuyển tài xế, công việc thời vụ, kiếm việc làm online, vinamilk tuyển dụng công nhân, viec lam cho tot cu chi, nhập liệu excel tại nhà, cần tuyển lái xe riêng, tuyển dụng tài xế bách hóa xanh, người tìm việc cho tốt, cho tot tim viec, việc làm kỹ sư xây dựng, việc online, tuyển bảo vệ lớn tuổi, trung tâm việc làm hà nội, nhận hàng may gia công về nhà làm, việc làm bất động sản, tuyển dụng xây dựng, ứng dụng tìm việc làm, tuyển đánh word tại nhà 2021, tối muốn tìm việc làm tại nhà, thuê tài xế riêng, tạp vụ văn phòng, tìm việc thời vụ, vua nệm tuyển dụng, viec tim nguoi cho tot, việc làm từ 7h đến 11h, làm online, lazada tuyển dụng giao hàng, tuyển kiến trúc sư, viec lam chotot, việc làm ca tối, tuyển tạp vụ công ty, việc làm nhà bè, công việc bán thời gian tại nhà, cần tuyển lái xe gấp, freelancer nhập liệu, các trang tuyển dụng miễn phí, vincommerce tuyển dụng, tuyển tài xế dấu c, những công ty tuyển gấp tài xế lái xe nâng, việc làm vsip 1, chotot việc làm, quản lý kinh doanh tuyển dụng, citigo tuyển dụng, tuyển dụng chợ tốt, timviec nhanh, trang tìm việc làm, các công ty tuyển dụng công nhân, nhatrangclub tuyển dụng việc làm, việc làm đông anh, tuyển trưởng phòng kinh doanh, tuyển gấp lái xe dấu d, việc làm cần giuộc, việc làm nhanh 24h, trang tuyển dụng miễn phí, việc làm đêm, tìm viec lam, nhà tuyển dụng, tuyển tài xế b2 cho tốt, tạp vụ văn phòng theo giờ, công ty nước ngoài tuyển dụng, tìm việc làm tại đường huỳnh tấn phát, việc làm từ xa, tìm việc làm 10 ngày tết, việc part time, tim viec lam binh dinh, tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh, tuyển tài xế bách hóa xanh, tuyển gấp công nhân may, lao dong pho thong, tìm việc lái xe nâng, tuyển dụng bán hàng, viec lam thoi vu, vieclambacninh, việc làm vinmart, bảo vệ ca đêm từ 22h đến 6h, cần tuyển bảo vệ ca đêm, nhập liệu tại nhà uy tín, viec lam ke toan, tuyển quản lý nhà hàng, viec nha, việc làm thời vụ cần giuộc, viec lam tieng anh, làm gia công tại nhà, phụ bếp nhà hàng, trang web tìm việc uy tín, nhận gia công về nhà làm, tìm việc làm gấp, tim viec ke toan, tuyển dụng quản lý sản xuất, tuyển dụng giám đốc kinh doanh, trung tâm việc làm, trang web tìm việc làm, tuyển trưởng phòng nhân sự, việc làm khu vực nguyễn văn cừ, bán thời gian, việc làm fpt, tuyển dụng online, web tìm việc uy tín, việc làm cao bằng, việc làm lái xe chợ tốt, tìm việc nhập liệu tại nhà, công việc sale, tìm việc phụ bếp, tuyển dụng quản lý nhà hàng, việc làm careerbuilder, công việc nhập liệu, tuyển dụng quản lý, việc làm lao đông phổ thông, việc làm ngày tết, viec cho nha hang, việc làm hành chính, việc bán thời gian, việc làm trên điện thoại, tuyển freelancer, tim viec lam tet, đại học fpt tuyển dụng, tuyển giao hàng, tìm việc giao hàng, việclam24h, viec lam 24, tìm việc làm lao động phổ thông, nhà hàng nhật tuyển dụng, viec lam tot, btaskee tuyển dụng, việc làm chợ tốt hóc môn, viec lam them buoi toi, tuyển tài xế b2 ca đêm, công ty dược phẩm tuyển dụng, tuyển dụng sale ô tô, tuyển tài xế bằng c, tuyển công nhân may, việc làm coopmart, viec lam tai xe, thông tin tuyển dụng việc làm, công việc tại nhà uy tín và chất lượng, tuyển dụng miễn phí, tuyển tiếp tân, tuyển tiếp tân khách sạn, tuyển tiếp tân nha khoa, tuyển tiếp thị, tuyển tiếp thị liên kết, tuyển tiếp thực, tuyển lễ tân khách sạn, tuyển thực tập sinh, tuyển thực tập sinh tphcm, tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu, tuyển thực tập sinh tiếng trung tại tphcm, tuyển thực tập sinh logistics, tuyển thực tập sinh khách sạn tphcm, tuyển thực tập sinh tiếng hàn tphcm, tuyển thực tập sinh truyền thông, tuyển thực tập sinh ngân hàng, tuyển thực tập sinh thiết kế đồ họa, Tìm việc làm Lương Cao Tại Tp Hồ Chí Minh, Việc nhẹ lương cao cho nữ, Tìm việc làm thời vụ Lương cao, Các công ty lương cao ở tphcm, Tuyển công nhân lương cao, Tìm việc làm lương 7 8 triệu 1 tháng, tuyển kỹ thuật viên spa, tuyển kỹ thuật viên máy tính, tuyển kỹ thuật viên phun xăm, tuyển kỹ thuật viên xét nghiệm tại tphcm, tuyển kỹ thuật viên, tuyển kỹ thuật nhôm kính, tuyển kỹ thuật viên khúc xạ, tuyển kỹ thuật, tuyển kỹ thuật điện tử, việc làm không cần bằng cấp, việc làm không cần kinh nghiệm, việc làm không đảm bảo an toàn về điện là, việc làm không cần hồ sơ ở hậu giang, việc làm không cần bằng cấp tại cần thơ, việc làm không cần bằng cấp tphcm, việc làm không cần bằng đại học, việc làm không cần cmnd, việc làm không bằng cấp khu công nghiệp quang minh, việc làm không cần hồ sơ tại bến lức, Việc làm không cần bằng cấp tại TPHCM, Tìm việc làm không cần độ tuổi, Việc làm online tại nhà không cần bằng cấp, Tìm việc làm tại TPHCM không cần bằng cấp ngày tại Quận 1, Việc làm ngân hàng không cần bằng cấp, Tìm việc làm không cần bằng cấp tại Gò Vấp, Tìm việc làm không cần kinh nghiệm tại TPHCM, Tìm việc làm thêm sau 17h TPHCM, Tìm việc làm thêm từ 19h đến 22h, Tìm việc làm thêm theo giờ, Việc làm thêm tại nhà, Tìm việc làm thêm tại TPHCM, Tìm việc làm thêm cho sinh viên, Tìm việc làm thêm 3 tiếng, Tìm việc làm thêm online, việc làm sinh viên, việc làm sinh viên tphcm, việc làm sinh viên mới ra trường, việc làm sinh viên gò vấp, việc làm sinh viên part time, việc làm sinh viên thủ đức, việc làm sinh viên mới ra trường tphcm, việc làm sinh viên hà nội, việc làm sinh viên đà nẵng, việc làm sinh viên bình thạnh, nhân viên bán hàng siêu thị, việc làm siêu thị, nhân viên siêu thị, việc làm siêu thị big c, việc làm siêu thị coopmart, tìm việc làm siêu thị, siêu thị việc làm, tìm việc bán hàng siêu thị, nhân viên siêu thị coopmart, việc làm siêu thị vinmart, nhân viên coopmart, tìm việc làm tại siêu thị vinmart, nhân viên bán hàng siêu thị coopmart, tìm việc siêu thị, nhân viên siêu thị big c, tìm việc làm coopmart, tim viec lam sieu thi coopmart, tìm việc siêu thị coopmart, nhân viên kinh doanh kênh siêu thị, tìm việc làm siêu thị big c, tìm việc làm ở siêu thị, việc làm tại siêu thị, tìm việc làm bán hàng siêu thị, xin việc coopmart, tìm việc làm tại siêu thị, việc làm siêu thị mini, việc làm bán hàng siêu thị, tim viec sieu thi, tìm việc làm tại siêu thị coopmart, công việc bán hàng siêu thị, nhân viên kho siêu thị, làm siêu thị, nhân viên bán hàng siêu thị vinmart, làm nhân viên siêu thị, việc làm tại siêu thị coopmart, việc làm emart, việc làm giám sát bán hàng kênh siêu thị, tìm việc làm ở siêu thị coopmart, tìm việc làm trong siêu thị, nhân viên bán hàng coopmart, làm việc tại siêu thị, việc làm ở siêu thị, xin việc làm siêu thị, việc làm ở siêu thị coopmart, việc làm bigc, tìm việc siêu thị big c, việc làm thời vụ tết tại siêu thị, việc làm tại big c, xin việc ở siêu thị coopmart, việc làm trong siêu thị, nhân viên kho siêu thị coopmart, tìm việc big c, tìm việc ở siêu thị coopmart, lam viec tai sieu thi coopmart, bảo vệ big c, làm việc trong siêu thị, ban hang sieu thi, việc làm thời vụ tại siêu thị, nhân viên bán hàng tại vinmart, xin việc siêu thị, xin việc làm tại coopmart, nhân viên kho coopmart, tìm việc tại siêu thị, xin việc làm ở siêu thị, làm việc tại coopmart, làm nhân viên bán hàng ở vinmart, tìm việc siêu thị aeon, tìm việc làm tại siêu thị tiện lợi, tìm việc làm tại siêu thị emart, việc làm tại siêu thị big c, làm việc ở coopmart, tìm việc tại siêu thị big c, tìm việc làm bảo vệ siêu thị, tìm việc làm ở siêu thị big c, việc làm ở big c, nhân viên siêu thị aeon, việc làm part time siêu thị, tìm việc tạp vụ siêu thị, tim viec ban hang sieu thi, việc làm nhân viên bán hàng siêu thị, làm việc ở siêu thị, tìm việc siêu thị mini, nhân viên bán hàng trong siêu thị, làm việc tại big c, tìm việc làm tại coopmart, tim viec sieu thi bach hoa xanh, việc làm trong siêu thị coopmart, làm việc siêu thị, nhân viên bán hàng tại siêu thị, tim viec sieu thi vinmart, nhân viên kinh doanh siêu thị, nhan vien ban hang vinmart, việc làm kênh siêu thị, xin việc làm tại big c, tìm việc làm siêu thị mini, xin việc siêu thị big c, việc làm siêu thị lotte, tìm việc làm nhân viên bán hàng siêu thị, big c việc làm, xin viec sieu thi coopmart, coopmart tuyên dung, việc làm ở coopmart, bảo vệ co opmart, việc làm tại siêu thị vinmart, tìm việc bán hàng siêu thị mini, viec lam bigc, tuyên nhân viên bán hàng siêu thị, việc làm siêu thị emart, tìm việc làm nhân viên siêu thị, việc làm ở siêu thị big c, nhân viên thời vụ coopmart, viec lam sieu thi mini, tìm việc làm tại các siêu thị, tìm việc làm tại các siêu thị điện máy, tìm việc trong siêu thị, tìm việc ở siêu thị, việc làm quản lý siêu thị, xin viec lam sieu thi, xin việc làm trong siêu thị, việc làm nhân viên siêu thị, xin viec lam o sieu thi coopmart, nhân viên bán hàng siêu thị điện máy, việc làm siêu thị 24h, nhân viên bán hàng big c, cần tìm việc làm ở siêu thị, nhan vien sieu thi coopmart, nhân viên bán hàng siêu thị big c, tìm việc làm tại siêu thị big c, tim viec nhan vien ban hang sieu thi, việc làm thời vụ siêu thị, viec lam ban hang sieu thi, viec lam o sieu thi, tìm việc làm ở big c, tim viec o sieu thi, tìm việc làm tại big c, siêu thị tuyên dụng, nhân viên bán hàng kênh siêu thị, tuyendungbigc, nhân viên bán hàng ở siêu thị, tim viec ban hang sieu thi coopmart, tim viec lam ban hang sieu thi mini, việc làm tại siêu thị mini, xin việc làm tại siêu thị, tim viec lam big c, tìm việc làm tại các siêu thị mini, tim viec lam sieu thi eon, tim viec lam trong sieu thi, việc làm tại các siêu thị, tim viec big c, tim viec tai sieu thi, tìm việc làm siêu thị aeon, việc làm bán thời gian ở siêu thị big c, việc làm thời vụ big c, nhan vien coopmart, nhan vien kho sieu thi, tim viec trong sieu thi, việc làm tại coopmart, tìm việc làm ở các siêu thị, việc làm siêu thị điện máy, siêu thị tuyển ,